ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Αγροκτήματα

• (Κιτριές) Αγρόκτημα 23 στρέμματα με 200 ελαιόδενδρα Τιμή 170.000€

• (πρός Ταβέρνα Ταυγέτη 2,5 χλμ από Λακωνικής) Έκταση 10 στρέμματα επικλινές. θέα θάλασσα. Τιμή 250.000€

• (Γιαννιτσάνικα 1,5χλμ από Λακωνικής) Αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων με θέα οικοδομήσιμο. Τιμή 100.000€

• (Καλιαναίικα Αβίας) Αγρόκτημα 64 στρέμματα με 700 ελαιόδενδρα Τιμή 250.000€

• (Δολοί) Αγρόκτημα 9 στρέμματα με θέα Τιμή 270.000€

• (Λέικα) Αγρόκτημα 6.5 στρεμμάτων Τιμή 300.000€

• (Ασπρόχωμα) Αγροτεμάχιο 5 στρέμματα με 200 ξυνόδενδρα και 40 ελαιόδενδρα Τιμή 160.000€

• (Πύργος Μάνης) Αγρόκτημα 15 στρεμμάτων, πρόσοψη σε δρόμο, κατάλληλο για ξενοδοχειακή μονάδα. Τιμή 250.000€.