ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Επιχειρήσεις

•(Ιστορικό Κέντρο) Ταβέρνα- Εστιατόριο με πλήρη εξοπλισμο και σταθερή πελατεία.
χρήση πεζοδρόμου και δυνατότητα Αλλαγής Χρήσης. Τιμή πολύ λογική.

•(πλησίον παραλίας) 200τμ Επιχείρηση Αρτοποιίας με πλήρη εξοπλισμό και σταθερή
πελατεία. Τιμή 180.000€